Τιμοκαταλογος εκπαιδευτικων προγραμματων

Technician & Gas Blender
EANx & Trimix Blender 300 €
Life Support Systems Service Technician 250 €
EANx – Trimix Blender & Service Technician 450 €
EANx Blender & Service Technician 350 €
Trimix Blender & Service Technician 350 €
TecLine / Scubatech Technician 180 €
Life Support Equipment Technician 250 €
IANTD
Open Water  Diver 380 €
Open Water  Diver & Nitrox Diver 430 €
Advanced Open Water  Diver 280 €
DiveMaster 550 €
Nitrox Diver  (Περιλαμβάνει 2 καταδύσεις) 140 €
Advanced Nitrox Diver 400 €
Advanced Rec Trimix Diver* 400 €
IANTD Tech – Trimix
Technical Diver 500 €
Normoxic Trimix Diver* 750€
Trimix Diver* 900 €
   
CMAS – EOUDA
CMAS 1* Diver 380 €
CMAS 1* Diver & CMAS Nitrox Diver 40% 430 €
CMAS Rescue Diver + EFR 430 €
CMAS Rescue Diver 300 €
CMAS 2* Diver 280 €
CMAS 3* Diver 500 €
CMAS – IANTD Ειδικότητες
IANTD Nitrox Diver 40% 140 €
CMAS Nitrox Diver 40%  (Περιλαμβάνει 2 καταδύσεις) 140 €
Navigation / Υποβρύχιος Προσανατολισμός 160 €
Night Diver & Limited Visibility 180 €
SEARCH AND RECOVERY / Έρευνα & Ανέλκυση 180 €
Wreck Diver     (Περιλαμβάνει καταδύσεις από σκάφος) 250 €
DPV – Scooter 180 €
Public safety Diver 220 €
CMAS – Technical Training
Advanced Nitrox Diver 400 €
Technical Diver 500 €
CMAS – Scientific Diver
Scientific Diver L1  450 €
Scientific Diver L2
CMAS – Cave Diver
Cave Diver 1 380 €
Cave Diver 2 500 €
Cave Diver 3 900 €
 
 Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος πιστοποίησης, την διδακτική ύλη καθώς και τον εξοπλισμό για τα σχολεία Rec.
* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του Ηλίου.