Εκπαιδευση – Training

 

Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της καταδυτικής εκπαίδευσης. Συνεργαζόμαστε με τους αναγνωρισμένους στην Ελλάδα καταδυτικούς οργανισμούς ΕΟΥΔΑ/CMASIANTD . Παράλληλα, στα πλαίσια της ανάπτυξης κρίσιμων δεξιοτήτων και ομαδικότητας και στη συμπλήρωση θεωρητικών στοιχείων, το κέντρο παρέχει προγράμματα βασισμένα και εναρμονισμένα βάση των απαιτήσεων και διαδικασιών της UTD.

Διοργανώνονται θεωρητικά αλλά και πρακτικά σεμινάρια με θέματα όπως Φυσιολογία Κατάδυσης, Θεωρία και Σύγχρονες Στρατηγικές Αποσυμπίεσης, συντήρηση και επισκευή καταδυτικού εξοπλισμού, χρήση εξειδικευμένων υλικών κατάδυσης κ.ά. Επίσης, παρέχει πιστοποιημένη  εκπαίδευση τεχνικών καταδυτικού εξοπλισμού και τεχνικών για τη μίξη καταδυτικών αερίων.

Η εκπαίδευση σαν θεσμός αλλά και σαν ξεχωριστή επιστήμη επιβάλλουν την αναζήτηση. Η καταδυτική εκπαίδευση πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις που παρουσιάζονται. Η εκπαιδευτική διαδικασία και η διδακτική πρακτική αναμορφώνεται και αλλάζει συνεχώς. Έτσι, πρέπει πάντα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής αλλά και του μαθητικού δυναμικού.