Σημειώσεις – Αναφορές

CMAS-SCIENTIFIC-DIVER-IEKE-brochure-1

Μεθοδολογία και Τεχνικές Επιστημονικής Κατάδυσης

Οι σημειώσεις “Μεθοδολογία και Τεχνικές Επιστημονικής Κατάδυσης” καλύπτουν τα πρότυπακαι τις διαδικασίες εκπαίδευσης που ορίζονται από τις διεθνείς κοινότητες Επιστημονικής Κατάδυσης για την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας ” Scientific Diver – Επιστημονική Κατάδυση”. Περιλαμβάνουν γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για τις καταδύσεις, τον εξειδικευμένο καταδυτικό εξοπλισμό, τις διαδικασίες εντοπισμού, τεκμηρίωσης και αποτύπωσης του πεδίου.
Τα πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα βρίσκουν εφαρμογή σε ενάλια πεδία έρευνας επιστημών όπως αρχαιολογίας, γεωλογίας, γεωαρχαιολογίας, βιοαρχαιολογίας, επιστήμες της θάλασσας, καθώςκαι σε εξειδικευμένες μορφές κατάδυσης όπως, σπηλαιοκατάδυση, ναυαγιοκατάδυση, τεχνικές καταδύσεις.
Η δομή και το υλικό του προγράμματος αποσκοπεί στην ένταξη του δύτη, ως ενεργό μέλος, σε καταδυτική ομάδα έρευνας – εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικός Οδηγός Συντήρησης Καταδυτικού Εξοπλισμού

TOKEΟ Τεχνικός Οδηγός Συντήρησης Καταδυτικού Εξοπλισμού περιέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης, επιθεώρησης καθώς και χαρακτηριστικά υλικών που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό κατάδυσης και στις καταδυτικές εφαρμογές.

  Ο Τεχνικός Οδηγός Συντήρησης Καταδυτικού Εξοπλισμού διανέμεται δωρεάν από την AquaTec και παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμό:

Τεχνικός Οδηγός Συντήρησης Καταδυτικού Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις για την φυσική και φυσιολογία των καταδύσεων.

Θεωρία ΑποσυμπίεσηςΗ Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων αποτελεί την πρώτη ενότητα του κεφαλαίου Θεωρία Αποσυμπίεσης.

Το υλικό όπως παρουσιάζεται στις παρακάτω σελίδες σχετικά με την φυσική και φυσιολογία των καταδύσεων δεν αποτελεί διδακτική ύλη για κανένα Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης  Αυτοδυτών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί εγχειρίδιο κατάδυσης ή οδηγός  κατάδυσης.

 

Οι σημειώσεις αυτές όπως παρουσιάζονται χρήζουν περεταίρω διευκρινιστικές εξηγήσεις από τον εκπαιδευτή οι οποίες δίνονται στην διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων.

Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε σαν συμπληρωματική ύλη για τους εκπαιδευόμενους του καταδυτικού κέντρου AquaTec με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην Θεωρία Αποσυμπίεσης και συγκεκριμένα στην ενότητα Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων.

Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Scientific Diving Program

Marine Science and Underwater Archaeology

3D Scanning – Photogrammetry Video

vazosmall